STATİK PROJE


Çelik, Betonarme ve Kompozit yapıların güncel yönetmelik ve
şartnamelere göre statik hesaplarının yapılarak statik proje raporu
hazırlanması hizmeti sunmaktayız.


MİMARİ PROJE


Mimari Proje hazırlanması, İç Mimarlık, Mimari Tasarım, Stand tasarımı ve uygulamaları, Dekorasyon, Mimari Müşavirlik ve Kontrol, Renovasyon, Restorasyon, Restitüsyon hizmeti sunmaktayız.

ÇELİK KONSTRUKSİYON


Çelik konstrüksiyon hangar-depo imalat ve montajı yapıyoruz. Temel, döşeme betonu, trapez sac veya
sandviç panel çatı-cephe kaplama dahil anahtar teslim çelik konstrüksiyon hizmeti sunuyoruz.
Standart ölçülerde paket hangar veya isteğe uygun özel hangarlar için bizimle iletişime geçin.

DEPREM RAPORU


Çelik ve Betonarme yapıların deprem testini yapıyoruz, resmi makamlara sunulmak üzere deprem raporlarını hazırlıyoruz.
Yapınızın deprem analizini yaparak kentsel dönüşüm raporu hazırlıyoruz.
Yapılan analiz sonucu binanız depreme dayanıklı değilse gerekli yapı güçlendirme hizmeti sunuyoruz.

KENTSEL DÖNÜŞÜM


Dönüşüm Kanunu kapsamında teknik İncelemelerin yapılması,
Deprem Risk Raporunun hazırlanması, yeni yapılacak binaların tüm uygulama
projelerin hazırlanması, bina inşaat izin – ruhsatının çıkarılması ve çözüm ortakları
ile binanızın inşaa edilmesi hizmetlerini sunmaktayız.